Baza wysłanych zapytań

Wgląd do przesłanych formularzy mamy poprzez zakładkę "Formularze - wysłane zapytania" znajdującą się w lewym menu po zalogowaniu do panelu. Następnie należy wybrać odpowiedni formularz i w prawej części okna wyświetli się baza przesłanym formularzy.

Export do Excel

Aby wykonać Export Excel wysłanych zapytań należy przejść do zakładki "Formularze - Wysłane zapytania", wybrać odpowiedni formularz i kliknąć link "Export Excel". Po tej operacji wygenerowany plik, zostanie automatycznie pobrany na dysk komputera.