Wystawianie aukcji

Po zaznaczeniu wybranych produktów wybieramy link Wystaw aukcje. Wówczas pojawi się okno, w którym należy wybrać odpowiedni szablon ustawień wysyłki oraz ewentualnie opcje dodatkowe i datę rozpoczęcia.

W tabeli widoczne są wszystkie wybrane produkty wraz z cenami, ilością i czasem wysyłki. Wartości te są edytowalne, dzięki czemu możemy je zmienić platformy allegro, bez konieczności nanoszenia zmian w naszym sklepie.

Kolejność wykonywania czynności przedstawiona jest poniżej:

Na tym etapie mamy możliwość podglądu szablonu, wystarczy wybrać link podgląd odpowiadający odpowiedniemu produktowi.

W przypadku braku produktu w stanie magazynowym sklepu lub istniejącej aukcji system automatycznie odznaczy go z listy. Kosz wystawienia aukcji reguluje platforma Allegro.