Ikonki w tabelce

Dodanie 6 ikonek w treści i nadanie odsyłacza do plików Pdf i Word:

W celu stworzenia podstrony, na której będą ikonki w treści które są odsyłające do pobrania plików Pdf i Word, należy wykonać czynności opisane na poniższych rysunkach:

Następnie powtarzamy kroki 4-11 wstawiając kolejne ikonki w komórki tabelki i nadajemy na nie odsyłacze do plików Pdf i Word. Efekt końcowy jest pokazany na poniższym rysunku: