Wysyłanie NewsLetterów


Wybór grupy odbiorców:


Komunikat potwierdzajacy wysłanie newsletterów:


Potwierdzenie wysłania newslettera: