Przenoszenie podstrony

Podstrony przenosimy wraz z podlinkami, zachowując strukturę podstron podrzędnych przenoszonej 
podstrony.

Kopiowanie podstrony

Kopiując podstronę, nie kopiujemy podstron podrzędnych.