Wymagania systemu DMScms i DMSshop

System DMScms wymaga odpowiedniej konfiguracji serwera. Poniżej prezentujemy zestawienie parametrów, które są niezbędne do prawidłowego działania wszystkich funkcji systemu:

  • Serwer baz danych: MySQL
  • Obsługa PHP: 5.4+

Ponadto powinny zostać spełnione następujące warunki:

  • Dostęp do pliku .htaccess
  • Wyłączony tryb safe_mode
  • Zainstalowany pakiet GD 2.0