Aml-fiz.pl - Fundusz Inwestycyjny AFORTI MICROLOANS FIZ AN

Fundusz przeznaczony jest zarówno dla instytucji i osób fizycznych, które cenią sobie skuteczne zabezpieczenia i oczekują stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych.